מובילים דיגיטליים בפסגות

מובילים דיגיטליים במרכזי פסגה, 

התכנית גובשה על ידי מכון מופ"ת, האגף לפיתוח מקצועי במנהל עובדי הוראה וישראל דיגיטלית במטרה להכשיר מובילים  דיגיטליים במרכזי הפסגה שיהיו חוד החנית לצד מנהלי הפסגות בפיתוח התפיסה של פסגה דיגיטלית.

המהלך מבוסס על שלשה צירים משולבים. הציר הראשון מתמקד בפיתוח המיומנויות, הכשירויות והיכולות הדרושות למוביל הדיגיטלי, תוך יישום של תפיסות ומתודולוגיות מתחום הלמידה הארגונית (שאלון אישי של מוכנות דיגיטלית לדוגמה) בגישה של Upskilling ו-Reskilling. פיתוח הכשירויות – יכולת למידה, גמישות וסקרנות, כמו גם שיתוף פעולה, קבלת החלטות מבוססת נתונים או גישה מפתחת תוביל לציר השני של התכנית – "חושבים ועושים חדשנות". המובילים הדיגיטליים ילמדו תפיסות וכלים כמו חשיבה עיצובית (Design Thinking), כלי תכנון כמו לין קנבס (Lean Canvas) או פרסונות ומסע לקוח, כלים חיוניים לפיתוח חדשנות. הציר השלישי יתמקד בתהליכים ממוקדים לפיתוח מודלים חדשניים ופורצי דרך של למידה דיגיטלית שיהוו את התוכן של הפסגה הדיגיטלית. ציר זה מחייב שיתוף פעולה הדוק בין המוביל הדיגיטלי למנהל/ת וצוות הפסגה.

תפיסת הלמידה של המהלך היא בחיבור בין תיאוריה ומעשה – לימוד של התיאוריה והתפיסות המובילות ויישום מעשי שלהן במרחב הפעולה של הפסגה, כלומר, בנייה של "ארגז כלים" אישי וארגוני הכולל את המיומנויות, הכשירויות והכלים הנדרשים להובלת השינוי.

תפריט